Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysisen fysioterapian kokemuksellisen oppimisen prosessi tukee asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista. Psykofyysisessä fysioterapiassa tiedostetaan esimerkiksi se, miten kaikki elämänkokemuksemme vaikuttavat meissä vielä tänä päivänäkin – opimme ymmärtämään itseämme ja kehomielemme reagointitapaa entistä paremmin. Sitä voisikin kuvata eräänlaisena fysioterapian ja psykoterapian välimuotona. Terapiaprosessin avulla on mahdollista saada lisää kehon ja mielen voimavaroja jokapäiväiseen elämään: työhön, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet ja eteneminen suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja tärkeää onkin edetä nimenomaan asiakkaan omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. Tyypillisesti terapiatunti sisältää keskustelua, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita, hengityksen tiedostamista, ja usein harjoitellaan myös sellaisia erityismenetelmiä, joita asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön itselleen. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ja keinoja ovat mm.:

  • BBAT (Basic Body Awareness Therapy)
  • Hengitysterapia
  • TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)
  • Sovellettu rentoutus ja muut rentoutumismenetelmät
  • NLP (Neuro-Linquistic Programming)
  • EFT (Emotional Freedom Techniques)

Psykofyysisestä fysioterapiasta on mahdollista saada lääkärin SV3FM -lähetteellä Kela-korvausta, joka on 60 min käynnistä 8 euroa.

UUTTA: Vastaanoton aikana on mahdollista kokeilla ja käyttää Neurosonic-hoitoa, jolla on ollut positiivinen vaste mm. kroonisen kivun, uupumuksen ja unettomuuden hoidossa!

VARAA AIKA MALMILLE TÄSTÄ – valitse ’psykofyysinen fysioterapia’ (aika 60 min).

VARAA AIKA TERVEYSTALOON TÄSTÄ – hae aikoja nimelläni ’Karita Palomäki’.

Share