BBAT ja hengitysterapia

BBAT

BBAT (Basic Body Awareness Therapy) on psykofyysisen fysioterapian menetelmä, jossa huomioidaan asiakkaan/kuntoutujan voimavarat yksinkertaisia harjoituksia tehdessä. BBAT-harjoittelussa haetaan luonnollista yhteyttä tasapainon, vapaan hengityksen ja tietoisen läsnäolon välille.

BBAT:ssa tutkitaan ja kokeillaan erilaisia kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita. Harjoitteiden mukana tuomista havainnoista ja tunteista keskustellaan yhdessä fysioterapeutin kanssa. BBAT-harjoitteiden tavoitteena on oppia tunnistamaan paremmin omien tunnetilojen, hengityksen ja muiden kehoreaktioiden välistä yhteyttä, sekä tarvittaessa muuttamaan omia asentoja ja liikemalleja itselle optimaalisemmiksi. BBAT-harjoitteilla on usein myös stressiä helpottava vaikutus.

BBAT-harjoittelu soveltuu eri mielenterveyden oireiden hoitoon, esim. masennus, ahdistuneisuus, traumaperäinen stressihäiriö. Tutkitusti hyviä tuloksia on saatu myös syömishäiriöiden, stressin/uupumuksen, kipujen (esim. fibromyalgia) ja erilaisten psykosomaattisten oireiden, kuten ärtynyt suoli, hoidossa.

HENGITYSTERAPIA

Psykofyysisen fysioterapeutin ohjaamassa hengitysterapiassa keskitytään asiakkaan havaintoihin omasta hengityksestä erilaisissa tilanteissa ja asennoissa. Tavoitteena on oppia tiedostamaan ja havainnoimaan paremmin omaa hengitystä. Hengitystä säätelemällä voidaan vaikuttaa mm. tunteisiin ja kehon rentoutumiseen.

Hengitys on silta mielen ja kehon välillä. Hengitysterapiassa harjoitellaan oman hengityksen – ja sitä kautta koko kehomielen – rauhoittamista luotettavan terapeutin kanssa. Terapia sisältää kokemusten havainnointia ja niistä keskustelua, itselle sopivan hengitystavan kokeilemista sekä erilaisia liikeharjoituksia, jotka auttavat avaamaan omaa hengitystapaa optimaalisella tavalla.

Hengitysterapia soveltuu mm. stressaantuneille, uupuneille sekä masennus-, ahdistus-, jännitys- ja pelko-oireisille. Hengitysterapiasta on usein hyötyä myös kipupotilaille, unihäiriöisille ja astmaa tai muuta hengityselinsairautta potevalle.

* * * * * * * * *

VARAA AIKA MALMILLE TÄSTÄ .

VARAA AIKA Terveystaloon TÄSTÄ.

Share