NPA ja Access Bars

NPA (non-personal awareness) on erittäin yksinkertainen, helposti toteutettava ja toimiva menetelmä oman hyvinvoinnin lisäämiseen. Menetelmän yksinkertaisuus saattaakin joillakuilla olla haaste; kuinka ihmeessä kuudesta lauseesta muodostettu prosessi voi avata haluamiani uusia asioita elämääni!

NPA tarjoaa ulospääsyn vanhoista ajattelu-, uskomus- ja käytösmalleista. Meillä kaikilla on elämäämme rajoittavia ajatuksia ja uskomuksia, jotka myös näkyvät käyttäytymisessämme. Elämää rajoittavat tilat voivat myös liittyä omaan identiteettiin, vääristyneeseen ”totuuteen” itsestä: ”Olen lihava/laiha/laiska/tyhmä/paha”. Ne voivat liittyä myös siihen, mitä muut ihmiset ovat odottaneet meiltä vaikkapa lapsuudessa; kiltteyttä, ahkeruutta, hyvää koulumenestystä, itsenäisyyttä jne., ja jota edelleen aikuisina olemme taipuvaisia toteuttamaan miellyttääksemme muita ihmisiä ja kokeaksemme itsemme hyväksytyksi muiden silmissä. Elämä voi muuttua rajoittuneeksi myös jonkin traumaattisen tilanteen aiheuttamien hallitsemattomien tunnereaktioiden seurauksena, jotka saattavat käynnistyä lähes huomaamattomista laukaisijoista. Myös krooninen kipu saattaa olla ”jumittunut” kehoon.

Menetelmän kehittäjä, englantilainen Joel Young kuvailee NPA:ta välineeksi, jonka avulla voi muuttaa omaa näkökulmaansa ja tietoisuuttaan siitä, että asiat, joihin ihminen on itsensä samaistanut, eivät olekaan henkilökohtaisia. ”NPA avaa ovia, jotta saamme mahdollisuuden päästää irti sellaisesta, minkä on aika mennä elämästämme, ja antaa tilaa sellaiselle, jonka haluamme sinne tulevan.” Tähän voidaan yhdistää siis myös näkökulma, ettei sisällemme voi mahtua mitään uutta, ennen kuin olemme valmiita luopumaan ja irrottautumaan vanhasta. ”Kuulen jatkuvasti ihmisiltä, jotka ovat käyttäneet NPA:ta puolesta vuodesta vuoteen, että elämässä kaikki vain tuntuu asettuvan paikoilleen”, Joel sanoo.

Access Bars™ on hoito, jossa käsitellään pään alueella sijaitsevia 32 energiapistettä kevyesti koskettamalla/painamalla. Hoito auttaa kehoa ja mieltä rentoutumaan ja jopa pääsemään eroon erilaisista uskomuksista, sisäistämistämme rajoituksista, tukahdetuista tunteista sekä fyysisellä että henkisellä tasolla. Hoito tuo uskomattoman tilan tunteen, ahdistus ja stressi hellittää samalla kun kehon energiavirtaus lisääntyy. Hoito kestää noin 75 minuuttia ja se sopii erittäin hyvin muun hoidon, terapian ja coachingin tukihoidoksi.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=uk9KTJL_SZc

Share