EFT ja Matrix Reimprinting

EFT-TERAPIA 

Apua stressaavien tunteiden, traumojen ja kiputilojen hoitoon.

Lataa Gary Craigin suomennettu EFT-käsikirja tästä (suomentajan luvalla): EFT-KÄSIKIRJA

screenshot_2016-10-13-15-41-55-1

EFT (Emotional Freedom Techniques) on menetelmä, jossa akupunktiopisteiden stimulointi yhdistyy terapeuttiseen hoitoon. EFT:ssä tiettyjä akupunktiopisteitä sormilla naputtelemalla voidaan helpottaa stressin tunnetta, joka liittyy esim. negatiivisiin ja toistuviin tunnetiloihin ja krooniseen kipuun. EFT soveltuu myös itsehoitoon.

EFT on USA:ssa kehitetty mieltä ja kehoa integroiva menetelmä, joka yhdistää terapian ja kehollisen akupunktiopisteiden stimuloinnin.  EFT-terapia vaikuttaa myös suoraan fyysiseen olotilaan helpottavasti, koska jumittunut tunne-energia sijaitsee kehossa, ja se pystytään siis vapauttamaan kehosta ja mielestä tietyn ”protokollan” avulla. EFT-terapialla on saatu erinomaisia tuloksia erilaisten pelko- ja jännitystilojen hoidossa. Se soveltuu tietyin osin myös posttraumaattisen stressin, unettomuuden ja riippuvuuksien hoitoon.

Terapia-asiakkaalle EFT-sarja voidaan ohjata niin, että asiakas pystyy käyttämään menetelmää myös itsenäisesti tietyn tunnetilan, kuten ahdistuksen tai pelon, voimistuessa. Terveydenhuollon lisäksi EFT:tä hyödynnetään mm. urheilijoiden henkisessä valmennuksessa ja coachingissa.

Näyttöön perustuvaa tutkimustietoa on EFT:n vaikuttavuudesta mm. ahdistuneisuuteen, posttraumaattiseen stressiin, krooniseen kipuun (esim. fibromyalgia) sekä eriasteisiin pelkotiloihin.

Voit varata EFT-terapiaan joko 60 minuutin tai 90-120 minuutin ajan. Suosittelen pidempää aikaa. 90-120 min ajat mahdollisia vain Malmilla.

MATRIX REIMPRINTING

Matrix Reimprinting syntyi, kun englantilainen EFT Master Karl Dawson ohjasi EFT:tä demonstraationa eräälle kurssilaiselle. Tämä näki ahdistavan lapsuudenmuiston mielikuvana, ja hän kysyi voisiko hän ”naputella” pientä itseään siinä mielikuvassa. Tästä Karl sai oivalluksen ja hän alkoi testata uusia interventioita osana EFT-terapiaa.

Jos EFT:n avulla voidaan ”puhdistaa” tunteita ja tunnemuistoja, niin lyhyesti sanottuna Matrix Reimprintingin avulla näitä traumoja ja muistoja voidaan myös muuttaa, ja tämä muutos ulottuu solutasolle asti. MR:ssä työskennellään esitietoisten osien kanssa, jotka itse asiassa ovat aktiivisena noin 95 % ajastamme, vaikuttaen käyttäytymiseemme ja toimintaamme.

Nämä esitietoiset tai jopa täysin tiedostamattomat ”ohjelmat” syntyvät aikaisempien kokemustemme seurauksena, ja ne sijaitsevat muistojemme ohella ns. kentässä (Matrix, jonka käsitteen julkaisi fyysikko Max Planck jo 1940-luvulla; myös psykiatri Carl Jung puhui Matrixista dokumentissa Matter of Heart). Muistojemme sijaitsemista Matrixissa ja solujen roolia ja käyttäytymistä siinä on tutkinut mm. amerikkalainen solubiologi Bruce Lipton. Hän on tutkinut myös sitä, miten uskomuksemme muuttavat solujamme, geenien ilmentymistä ja sitä kautta terveyttämme.

Kun kyseiset ”ohjelmat” aiheuttavat meissä riittävästi stressiä, ne alkavat vaikuttaa myös kehossa. Keho pyrkii sopeutumaan tilanteeseen kemiallisella, hormonaalisella sekä solu- ja jopa DNA-tasolla. Ajan myötä tämä saattaa näyttäytyä erilaisina fyysisinä ja psyykkisinä sairauksina. MR:ssä mielikuvia muuttamalla voidaan siis vaikuttaa myös fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen.

MR-session aikana työskennellään myös uuden asiakkaan, ECHO:n kanssa, joka usein on ”nuorempi minä” (Energy Consciousness Hologram). ECHO syntyy, kun traumaattisessa tilanteessa tietoisuutemme jakautuu (split), jotta pystymme selviämään tilanteesta parhaalla mahdollisella tavalla. Myöhemmin tämä ECHO aktivoituu solutasolla samoin kuin se kaikki tapahtuisi todellisuudessa (traumamuiston uudelleen eläminen). Coach tai terapeutti neutraloi asiakkaan tunne-energiaa EFT:llä, samalla kuin asiakas voi mielikuvissaan tehdä EFT:tä ECHO:lle, muuttaa tapahtuman merkitystä itselleen ja asentaa uusia voimavaroja ECHO:lle ja muille tilanteessa oleville ”henkilöille”. Tämän vuoksi MR sopii myös asiakkaille, jotka dissosioivat herkästi, koska muistoon ei tarvitse mennä mukaan ”tunnepitoisesti”.

Matrix Birth Reimprintingissä voidaan käsitellä oma sikiöaika ja syntymä, tavoitteena vapauttaa stressaavat ja traumaattiset kokemukset siltä ajalta. Lisäksi samalla menetelmällä voidaan prosessoida oman lapsen syntymä. Menetelmää käytetään erityisesti sikiöajan sekä syntymä- ja synnytystraumojen hoitoon.

Voit varata Matrix Reimprintingiin tai Matrix Birth Reimprinting -prosessiin 90-120 min ajan Malmille.

Share