Palvelut

Lue tarkemmin tämän Palvelut -sivun alasivuilta seuraavista menetelmistä: BBAT Basic Body Awareness Therapy, hengitysterapia, TRE Tension & Trauma Releasing Exercises, sovellettu rentoutus ja muut rentoutusmenetelmät, NLP Neuro-linquistic Programming, EFT-terapia, Matrix Reimprinting, NPA Non-personal Awareness, Access Bars sekä unettomuuden lääkkeetön hoito.

PSYKOFYYSINEN FYSIOTERAPIA

Psykofyysisen fysioterapian kokemuksellisen oppimisen prosessi tukee asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista. Psykofyysisessä fysioterapiassa tiedostetaan esimerkiksi se, miten kaikki elämänkokemuksemme vaikuttavat meissä vielä tänä päivänäkin – opimme ymmärtämään itseämme ja kehomielemme reagointitapaa entistä paremmin. Sitä voisikin kuvata eräänlaisena fysioterapian ja psykoterapian välimuotona. Terapiaprosessin avulla on mahdollista saada lisää kehon ja mielen voimavaroja jokapäiväiseen elämään: työhön, vapaa-aikaan ja ihmissuhteisiin. Psykofyysisen fysioterapian tavoitteet ja eteneminen suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja tärkeää onkin edetä nimenomaan asiakkaan omien voimavarojen ja kiinnostuksen mukaan. Tyypillisesti terapiatunti sisältää keskustelua, kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita, hengityksen tiedostamista, ja usein harjoitellaan myös sellaisia erityismenetelmiä, joita asiakas voi halutessaan ottaa käyttöön itselleen. Psykofyysisen fysioterapian menetelmiä ja keinoja ovat mm.:

 • BBAT (Basic Body Awareness Therapy)
 • Hengitysterapia
 • TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises)
 • Sovellettu rentoutus ja muut rentoutumismenetelmät
 • NLP (Neuro-Linquistic Programming)
 • EFT (Emotional Freedom Techniques)

Huomioithan, että kelakorvaukset ovat poistuneet v. 2023 alkaen, eikä niitä voi enää takautavasti myöskään hakea!

VARAA AIKA MALMILLE TÄSTÄ.

VARAA AIKA Terveystaloon TÄSTÄ tai soittamalla numeroon 030 6000.

* * * * * * * * * *

META-HEALTH COACHING

META-Health on uusi terveyden paradigma, joka auttaa ymmärtämään syvemmin sitä, miksi sairastumme ja miten koettu stressi liittyy sairastumiseen. META-Healthissa oleva integroitu tietoisuus yhdistää eri alojen kokemusperäistä ja tutkittua tietoa, mm. solubiologia ja alkionkehitysoppi (embryologia), stressi- ja traumatutkimus, aivotutkimus, energialääketiede (sekä kiinalainen että intialainen ymmärrys energiajärjestelmistä). META-Health Coach on eräänlainen rinnallakulkija, joka auttaa sinua ymmärtämään oireesi tai sairautesi syvemmät merkitykset. Coaching ei kuitenkaan korvaa lääketieteellistä tutkimusta ja hoitoa – ihanteellista olisi jos molemmat toimisivat yhdessä, yhteistyössä sinun parhaaksesi. Coach auttaa sinua löytämään oman yksilöllisen paranemisen vasteesi sekä miten voit panostaa omaan terveyteesi tunteiden, uskomusten, stressin ja kehosi elinten yhteyksiä tiedostamalla. META-Health Coaching sisältää:

 • META-Health analyysin, joka määrittää elinkudosstressin laukaisijoita sekä uskomusten ja tunteiden yhteyttä elinkudosstressiin ja oireisiin
 • META-Health suunnitelman, jossa toteutan kanssasi sinun terveysongelmiesi kokonaisvaltaisen ja tavoitteellisen suunnitelman (mm. ajatteluun, uskomuksiin ja tunteisiin liittyvät muutokset, elämäntyyliin ja ympäristötekijöihin liittyvät muutokset)
 • META-terapiaa, joka valitaan tarvittaessa sen mukaan mikä parhaiten auttaa sinua omassa paranemisprosessissasi. Käyttämiäni menetelmiä ovat mm. EFT, Matrix Reimprinting, NLP, NPA ja psykofyysinen fysioterapia.

Jos haluat saada lisätietoa ja syvempää ymmärrystä itsestäsi ja terveydentilastasi, ota yhteyttä: mieliliike(at)gmail.com tai varaa aika Malmin ajanvarauksesta!

* * * * * * * * *

NLP TYÖNOHJAUS (Bodysense Coaching -yritykseni kautta)

NLP Työnohjaus alkaa maksuttomalla 45 minuutin arviointikäynnillä tai -puhelulla, jolloin yhdessä esimiehen/tilaajan kanssa keskustellen arvioimme, olisiko yhteistyö juuri minunlaiseni työnohjaajan kanssa sopivan tavoitteellista ja hedelmällistä. Mikäli pääsemme yhteisymmärrykseen, laadimme kirjallisen työnohjaussopimuksen (tavoitteet, menetelmät/sisältö, kesto, kustannukset jne).   NLP Työnohjauksen sisältö ja kesto lähtee tilaajan tarpeista. Jos työnohjausta tarvitaan vain tiettyyn rajattuun tilanteeseen, voi kesto olla lyhyempikin, esim. 2-10 kerran jaksona. Jos taas työnohjauksen tavoitteet asetetaan laajemmin, esim. työntekijän tai ryhmän ammatillisen kasvun tai moniammatillisen yhteistyön kehittäminen, työuupumuksen ennaltaehkäisy tai pitkäjänteisempi asiakastapausten käsittely, kannattaa työohjaus toteuttaa pitempänä 1-3 vuoden prosessina, 10-20 kertaa vuodessa. Yksilötyönohjauksen kesto on yleensä 45-90 minuuttia kerrallaan, 2-4 viikon välein. Ryhmä- ja työyhteisön työnohjauksen kesto on ryhmän koosta riippuen noin 90-120 minuuttia, 2-4 viikon välein. Ryhmän ihannekoko on 4-7 ohjattavaa. Työnohjauksen hinta määräytyy monesta tekijästä, tämän vuoksi hinta sovitaan aina yksilöllisesti.

Olen erikoistunut työnohjaajana sijaistraumatisoitumis- ja myötätuntouupumushaasteiden käsittelyyn sekä keholliseen ja visuaaliseen työnohjaukseen, muiden teemojen ohella.

NLP viitekehyksellä toimivan työnohjauksen piirteitä:

 • Usein työnohjaaja tarvitsee keskustelun lisäksi myös muita menetelmiä päästäkseen rationaalisen keskustelun alle. NLP:ssä on paljon tällaisia menetelmiä. Työnohjauksessa voidaan tutkia esim. jumiin mennyttä suhdetta 3 näkökulmaa–harjoituksen avulla.
 • NLP:ssä on myös paljon välineitä oman itsen tutkimiseen (ja tarvittaessa muuttamiseen). NLP välineiden käyttö ei edellytä terapian tekemistä. Työnohjauksessa tutkitaan myös työhön liittyvää ohjattavan reagointia, esim. ohjattavan kokemaa ’täydellisyys’-vaatimusta voidaan tutkia mielikuvamenetelmin.
 • NLP antaa entistä paremmat mahdollisuudet tutkia mallittamalla työssä onnistumisia ja hakea sieltä hyviä keinoja ja ratkaisuja. Oma kasvu mahdollistuu NLP työnohjauksessa aikaisempaa paremmin mm. siitä syystä, että NLP mahdollistaa rajoittavien uskomusten käsittelyn. Oman kasvun ja kehityksen alueita ovat mm.:
  • Itseen tutustuminen
  • Omien voimavarojen löytäminen ja käyttöönotto
  • Omien häiritsevien tunteiden/reaktioiden tutkiminen ja muuttaminen
  • Oman ajattelun monipuolistaminen
  • Omat rajat työssä
  • Omien uskomusten tutkiminen ja muuttaminen
  • Oma luovuus (jumeista eteenpäin pääseminen)

Lähde: Veli-Matti Toivosen artikkeli NLP Työnohjauksesta. NLP Mielilehti 4/2009.

* * * * * * * * *

KOULUTUKSET, KURSSIT JA VALMENNUKSET (Bodysense Coaching -yritykseni kautta)

Tällä hetkellä tarjoan seuraavia kurssi- ja koulutuskokonaisuuksia sekä luentoja:

TRE-itsehoitokurssi: 3-5 tuntia kestävä kurssi, joita suunnitellaan kaikille avoimina kursseina sekä räätälöidysti esim. työyhteisöille ja terapeuteille.

META-Health Peruskurssi, 2-päiväinen kokonaisuus. Kurssi on tarkoitettu kaikille terveydestä kiinnostuneille. Tämä kurssi on toistaiseksi tauolla.

Vapauta tunteesi – EFT Tapping -verkkokurssi: kurssi on avoin kaikille, jotka haluavat oppia EFT:n osana itsehoitoa. Kurssi toimii myös alkuopiskeluna heille, jotka ovat tulossa EFT asiakastyössä -koulutuksiin. Lue lisää TÄÄLTÄ.

EFT:n perusteet -tilauskurssit: 5-6 tunnin kokonaisuus, joka soveltuu kaikille EFT-tunteiden vapautusmenetelmästä kiinnostuneille. Tämä kurssi toimii lisäksi itsehoidollisena pohjana ammattihenkilöille (terapeutit, valmentajat, coachit, opettajat jne.), jotka haluavat hyödyntää menetelmää jatkossa myös asiakastyössä.

EFT asiakastyössä 1 & 2 -tasot. Molemmat ovat itsenäisiä yhden päivän kestäviä koulutuskokonaisuuksia, jotka sisältävät tekniikoiden esittelyn lisäksi demonstraatioita ja paljon pareittain harjoittelua.

Sovelletun rentoutuksen kurssi (8-10 kertaa): tilauksesta esim. opistoille ja työyhteisöille.

Unikoulu aikuisille: 10-15 tuntia kestävä kokonaisuus, jonka voi jakaa 3-5 päivälle. Soveltuu esim. opistoille sekä työyhteisöille työterveyshuollon järjestämänä. Katso lehtiartikkeli unikoulusta.

Työhyvinvointipäivät, teemoina mm. uni, stressinsäätely, TRE (tension releasing exercises), kehotietoisuus ja hengitys.

Luentojeni aiheita mm.:

 • META-Health-luennot
 • Terveys ja tunteet
 • Voimavaroja rentoutumalla – rentoutuminen stressinsäätelykeinona
 • Uni, vireys ja hyvinvointi
 • Rento vanhemmuus

Kehomielikurssit

 • Keho-mieliryhmässä (60 min.) teemme monipuolisia kehotietoisuutta lisääviä harjoitteita. Lopussa rentoudumme.
 • PhysioPilates on perus- ja keskitason pilatesharjoittelua pienryhmässä, jota ohjaa fysioterapeutti

Share